Jeugdopleiding EHBO

Jaarlijks wordt de opleiding jeugd EHBO verzorgd door een aantal van onze leden. Deze opleidingen vinden plaats onder supervisie van en op de basischolen De Rank, Rijnschans, De Tweeklank en De Rhynenburg. Dit is een eenmalig gebeuren en is niet gekoppeld aan een herhaling. Door de jeugd EHBO op de basisscholen te geven krijgen de meeste in Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk  schoolgaande kinderen de opleiding. Om die reden is er dan ook geen aparte opleiding/afdeling jeugd EHBO.

Zie het artikel bij Nieuws

Cursussen voor iedereen

Interesse gekregen?

Ik ben geinteresseerd in Naam Email Opmerkingen

AED's in Rijnwoude


AED-locaties Rijnwoude weergeven op een grotere kaart