Herhalingslessen EHBO

Bij onze vereniging worden tevens herhalingslessen gegeven. Op dit moment zijn er 3 groepen voor de herhalingslessen. De herhalingslessen worden op woensdagavond en op donderdagavond van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. 

U wordt in principe in een vaste groep ingedeeld, doch in overleg is het mogelijk om ook in voorkomende gevallen bij de andere groep mee te doen. 

Een aantal malen per cursusjaar is er een gezamenlijke les. 

De eisen die worden gesteld aan het geldig blijven van het EHBO diploma zijn door het Oranje Kruis aangescherpt. Er zijn een aantal kerncompetenties die men elk jaar moet herhalen. Uiteindelijk is het aan de instructeur om te beoordelen of iemand nog competent is.

Bij onze vereniging is het niet mogelijk om een competentietoets af te leggen, waarna het diploma verlengd wordt.

Het bestuur stelt het zeer op prijs wanneer u als gediplomeerd EHBO'er af en toe ook een dienstje draait, wanneer onze assistentie gevraagd wordt bij een evenement.

Cursussen voor iedereen

Interesse gekregen?

Ik ben geinteresseerd in Naam Email Opmerkingen

AED's in Rijnwoude


AED-locaties Rijnwoude weergeven op een grotere kaart