Basisopleiding EHBO

Wij hopen ook in het seizoen 2018-2019 weer een basisopleiding te kunnen aanbieden.

Heeft u belangstelling of kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft, schroom niet om contact met ons op te nemen.

De opleiding vinden waarschijnlijk weer plaats in de PC basisschool De Rank. Artesiaplantsoen 9. 2396 XJ Koudekerk aan den Rijn.

De opleidings/trainingsavond is waarschijnlijk de woensdagavond. De duur van de cursus is ongeveer 14 lessen en wordt er februari/maart examen gedaan.  De examendatum wordt vastgesteld in overleg met de cursisten. De reanimatie opleiding is onderdeel van de basisopleiding. Na het met goed gevolg afleggen van een examen (proeve van bekwaamheid) ) krijgt u een diploma, dat verstrekt wordt door Het Oranje Kruis. Dit diploma is geldig voor 2 jaar.

Na het volgen van de basiscursus wordt u verondersteld voldoende kennis te hebben van eerste hulp bij ongevallen, verbandleer en reanimatie.

De kosten voor de basisopleiding (inclusief leerboek, reanimatie opleiding, oefenpakket verbandmateriaal, koffie) bedragen € 225,= p.p.(wijzigingen voorbehouden). Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat veel basis ziektekostenverzekeringen een aanzienlijk bedrag vergoeden van de opleidingskosten. Klik hier voor overzicht zorgverzekeraars.

Tip: Stuur een kopie van uw diploma mee als u een vergoeding vraagt!

Cursussen voor iedereen

Interesse gekregen?

Ik ben geinteresseerd in Naam Email Opmerkingen

AED's in Rijnwoude


AED-locaties Rijnwoude weergeven op een grotere kaart