AED

Door diverse giften is het de vereniging mogelijk gemaakt een viertal AED's (automatische externe defribrilator) aan te schaffen. Gedurende het zomerseizoen hangt één AED bij het plaatselijke Prins Willem Alexanderbad. Een tweede AED hangt bij de receptie van Verzorgingshuis Rheyndael. Een derde AED hangt bij voetbalvereniging Koudekerk. De vierde AED hangt bij Cafe De Hoek. Mede door onze activiteiten op dit gebied hebben inmiddels diverse Koudekerkse bedrijven hun maatschappelijke verantwoording getoond en zijn overgegaan tot aanschaf van een AED. Sinds januari 2009 is de EHBO vereniging Koudekerk aan den Rijn als reanimatiepartner verbonden aan de Hartstichting. Het convenant is ondertekend.

De in Koudekerk aan de Rijn geplaatste AED's zijn nagenoeg allemaal van het merk Defibtech Lifeline. De bediening hiervan is simpel. Het bedieningsprincipe van een AED is algemeen ongeacht het merk. Zie onderstaand "YouTube fragment"

Per april 2010 zijn er inmiddels bijna 250 AED hulpverleners opgeleid door de vereniging. Zie verder opleidingen AED en AED plattegrond Koudekerk aan den Rijn.

Inmiddels hangen er verspreid over heel Rijnwoude al 47 AED's. Met medewerking van de EHBO-verenigingen Hazerswoude Dorp en Hazerswoude Rijndijk is een overzicht gemaakt, waar al de AED's te vinden zijn. Zie hiervoor de link "AED locaties Rijnwoude" onder het kleine AED kaartje op deze site.

AED Demonstratie video

http://www.youtube.com/v/3gBCkEIIV8A

Cursussen voor iedereen

Interesse gekregen?

Ik ben geinteresseerd in Naam Email Opmerkingen

AED's in Rijnwoude


AED-locaties Rijnwoude weergeven op een grotere kaart